Sayfa Özeti:

Sayfa Açıklaması:

Su ve Atık Su Analizleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, Mahalli Kurul Kararları çerçevesinde ve çevre izinleri gereğince Su – Atık su analizleri ve raporlama, arıtma tesisi proseslerinde yerinde analiz cihazları kurulumu ve ilgili her konuda teknik destek hizmeti vermekteyiz.
  • pH Tayini : Uluslar arası standartlarda pH analizleri
  • İletkenlik Tayini : Uluslar arası standartlarda iletkenlik analizleri
  • Çözünmüş Oksijen Tayini : Uluslar arası standartlarda çözünmüş oksijen analizleri
  • Biyolojik Oksijen İhtiyacı Tayini : Uluslar arası standartlarda biyolojik oksijen ihtiyacı analizleri
  • Askıda Katı Madde Tayini : Uluslar arası standartlarda askıda katı madde analizleri
  • Yağ-Gres Tayini : Uluslar arası standartlarda yağ-gres analizleri
  • Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini : Uluslar arası standartlarda kimyasal oksijen ihtiyacı analizleri
  • Numune Alma Hizmerleri : 2 saatlik kompozit numune alma hizmetleri
  • Numune Alma Hizmerleri : 24 saatlik kompozit numune alma hizmetleri