Sayfa Özeti:

Sayfa Açıklaması:

Emisyon Ölçümleri

Emisyon (Baca Gazı) Ölçümü : : Uluslar Arası standartlarda “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereğince Baca Gazı Ölçümleri gerçekleştirmek , raporlamak ve teknik destek hizmeti vermekteyiz.

  • Bacagazı (emisyon) ölçümü (CO, CO₂, O₂, SO₂, NOx, NO, NO₂)
  • Bacada partikül madde (toz) ölçümü
  • Bacada islilik analizi
  • Bacada hız tayini
  • Gaz sıcaklığı tayini
  • Bacagazı nem yüzdesi belirlenmesi
  • Baca yüksekliklerinin ( abak) belirlenmesi
  • Kütlesel debi hesaplanması
  • Kazan verimi ölçümleri