Sayfa Özeti:

Sayfa Açıklaması:

Hizmetlerimiz

         Akreditasyon Kapsamımıza dahil Gürültü ölçümlerinde “Çevresel Gürültü Ölçümleri” , İmisyon ölçümlerinde “PM10 ve Çöken toz Ölçümleri” , Su ve Atıksu analizlerinde “Atık Su Numune Alma, pH Tayini, Sıcaklık Tayini, Çözünmüş Oksijen Tayini, İletkenlik Tayini, Askıda Katı Madde Tayini, Biyolojik Oksijen İhtiyacı Tayini, Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini, Yağ-Gres Tayini” , Emisyon Ölçümlerinde baca gazında “Partikül Madde, İslilik, Hız ve Debi, Nem, CO, CO2, O2, SO2, NO, NO, NOx Tayinleri” , “Termal Konfor Ölçümleri” , “Aydınlatma Ölçümleri” , “Kişisel Gürültü ve Toz Maruziyet Ölçümleri” ve “Ortam Havasında Mikrobiyal yük Analizleri” olmak üzere tüm parametrelerde hizmet vermekteyiz.

        Talyatest Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı, uluslararası kabul görmüş metot ve standartlara bağlı kalarak TS EN ISO/IEC 17025:2012’nin şartlarını bütün personelin katılımı ile gerçekleştirmeye karar vermiş olup çalışmalarını bu yönde sürdürmektedir.