Sayfa Özeti:

Sayfa Açıklaması:

Gürültü Ölçümleri

             Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Çevresel Gürültü Değerlendirilmesi ve Yönetimi  Yönetmeliği” ve İş Sağlığı ve Güvenliği “Gürültü Yönetmeliği” çerçevesinde kişisel gürültü maruziyeti ölçümleri , çevresel gürültü ölçümleri ve arka plan gürültü ölçümleri gerçekleştirmek, raporlamak,  ses izolasyon sistemleri kurmak , teknik destek hizmeti vermek ve işletmelerin müzik ruhsatı alması sürecinde işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

  • Çevresel Gürültü Ölçümleri : İşletmelerin, Çevre İzni ve İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alma aşamalarında uluslar arası standartlarda “Çevresel Gürültü Ölçümleri” ‘nin gerçekleştirilmesi ve raporlanması
  • Arka Plan Gürültü Ölçümleri : Yeni kurulacak olan işletmelerin, proje aşamasında yönetmelikler çerçevesinde ki “Arka Plan Gürültü Ölçümleri” ‘nin uluslar arası standartlarda gerçekleştirilmesi  ve raporlanması
  • Disko, Cafe, Bar, Müzikhol, Eğlence Yerleri, Restoranlar ve tüm otel işletmelerinin müzik ruhsatları almaları sürecinde Çevresel Gürültü Ölçümlerinin gerçekleştirilmesi ve müzik ruhsatlarının alınması 
  • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümleri : İşletmelerin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan gürültünün personel üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla sekiz saatlik kişisel gürültü maruziyeti ölçümlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması