Sayfa Özeti:

Sayfa Açıklaması:

İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

           İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında , çalışma ortamında personelin maruz kalabileceği toz , gürültü , kimyasal ölçümleri ve uygun çalışma şartlarının yaratılabilmesi için gerekli olan aydınlatma , termal konfor ölçümleri ve ortam havası mikrobiyal yük analizlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması hizmetlerini vermekteyiz.

  • Kişisel gürültü maruziyet ölçümleri
  • Kişisel toz maruziyet ölçümleri
  • Kişisel kimyasal maruziyet ölçümleri
  • Ortam havası mikrobiyal yük analizleri
  • Aydınlatma ölçümleri
  • Termal konfor ölçümleri