Sayfa Özeti:

Sayfa Açıklaması:

Hakkımızda

            2011 yılı itibariyle Talyatest Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı olarak “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ve

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” ‘nca yayımlanan yönetmeliklere istinaden

Türk Akretitasyon Kurumu ve TS EN ISO/IEC 17025 güvencesinde

uluslararası kabul görmüş metot ve standartlara bağlı kalarak

Tüm kuruluşlar için gerekli olan ölçüm ve analiz çalışmalarını kendi bünyemizde yapabilmekteyiz.

           Su ve Atıksu analizleri, Su ve Atıksulardan Numune Alma “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”’ne,

İmisyon ölçümlerini ve Emisyon Ölçümlerini “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” 'ne ,

Gürültü Ölçümlerini “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” 'ne 

“İş Güvenliği Tüzüğü” ’ne göre değerlendirilerek rapor hazırlayabilmekteyiz.


          Talyatest Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı

kendi bünyesindetoplam kalite yönetimini esas alan kalite çatısını sürekli geliştirmeyi hedefleyen kurumsal bir işletmedir.