Sayfa Özeti:

Sayfa Açıklaması:

ÇSGB Tarafından Yetkilendirildik

İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri kapsamında akredite olduğumuz parametrelerden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da yeterlilik belgesi ile yetkilendirilmiş bulunuyoruz. 8.5.2013 00:00:00